Kunnskap for et trygt og bærekraftig samfunn

Kunnskap for et trygt og bærekraftig samfunn

Forskning & Utredning
Branntesting
Produktdokumentasjon 
Kurs

Bransjer

Våre kunder representerer ulike bransjer og deler av samfunnet hvor brann utgjør en risiko.
Vi tilbyr branntekniske eksperttjenester som forhindrer at brann oppstår, og reduserer konsekvensene dersom uhellet først skulle være ute.
Bolig og byggenæring
Innen disse bransjene stilles det mange ulike krav til både dokumentasjon og testing av produkter samt sammensatte løsninger. 
Maritim sektor
Brann utgjør en vesentlig trussel i maritim sektor, og det stilles særskilte krav til dokumentasjon og godkjenninger med hensyn til brannsikkerhet. 
Infrastruktur og transport
Veitrafikk, jernbane, luft- og sjøfart er områder som representerer mange ulike utfordringer med hensyn til brannsikkerhet. 
Energiforsyning
Store mengder konsentrert energi i ulike former og stabilitet skal transporteres, lagres og leveres. Dette innebærer ofte risikoer knyttet til brann. 
Offshore
Brann på offshoreinstallasjoner representerer en særlig stor risiko, både med hensyn til evakuering, slokking og skader på materiell og miljø. 
Forsikring og justis
I noen tilfeller er det behov for en uavhengig ekspertvurdering for å avgjøre hvordan og hvorfor brannen startet, og hvorfor brannen utviklet seg som den gjorde.
Andre bransjer
Fant du ikke informasjon om vår virksomhet innenfor den bransjen du er interessert i?

Aktuelt

08. mars 2017
Vi blir RISE Fire Research!
26. januar 2017
Nedslående resultater etter slokkespraytester
15. desember 2016
IMPROVERs første nyhetsbrev
12. oktober 2016
«Kunnskap for et trygt og bærekraftig samfunn»
26. september 2016
Manglende brannforebygging førte til storbrann
20. september 2016
Iskald nyhet: Vi tilbyr test av CSP-isolasjon