Forskning & Utredning
Branntesting
Produktdokumentasjon 
Kurs

Bransjer

Våre kunder representerer ulike bransjer og deler av samfunnet hvor brann utgjør en risiko.
Vi tilbyr branntekniske eksperttjenester som forhindrer at brann oppstår, og reduserer konsekvensene dersom uhellet først skulle være ute.
Bolig og byggenæring
Innen disse bransjene stilles det mange ulike krav til både dokumentasjon og testing av produkter samt sammensatte løsninger. 
Maritim sektor
Brann utgjør en vesentlig trussel i maritim sektor, og det stilles særskilte krav til dokumentasjon og godkjenninger med hensyn til brannsikkerhet. 
Infrastruktur og transport
Veitrafikk, jernbane, luft- og sjøfart er områder som representerer mange ulike utfordringer med hensyn til brannsikkerhet. 
Energiforsyning
Store mengder konsentrert energi i ulike former og stabilitet skal transporteres, lagres og leveres. Dette innebærer ofte risikoer knyttet til brann. 
Offshore
Brann på offshoreinstallasjoner representerer en særlig stor risiko, både med hensyn til evakuering, slokking og skader på materiell og miljø. 
Forsikring og justis
I noen tilfeller er det behov for en uavhengig ekspertvurdering for å avgjøre hvordan og hvorfor brannen startet, og hvorfor brannen utviklet seg som den gjorde.
Andre bransjer
Fant du ikke informasjon om vår virksomhet innenfor den bransjen du er interessert i?

Aktuelt

16. juni 2016
SP Fire Research oppført i Achilles-databasen
27. januar 2016
Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom
30. november 2015
Ny rapport: Kartlegging av forskningsstatus innen brannetterforskning
23. oktober 2015
Avviser at Mangiafuoco er sertifisert av SP Fire Research
08. oktober 2015
Direktoratet for byggkvalitet og SP Fire Research arrangerer fagdag om brann
07. september 2015
CO-detektorer gir betydelig tidligere alarm ved ulmebrann enn optiske røykvarslere